Välkommen till Cedergrenska Fonden

Cedergrenska Fonden delar sedan 1997 årligen ut ett Hedersstipendium, ett Tornstipendium och ett Vänstipendium – samt två Småstjärnestipendier till musicerande ungdomar under tolv års ålder – vid en högtidlighet i Cedergrenska Tornet i Stocksund. Stipendierna kan inte sökas utan mottagarna utses av en Fondstyrelse som nomineras av styrelsen för Stocksunds Hembygdsförening Sällskapet Amorina.

År 2015 äger stipendieutdelningen rum den 19 april kl. 16.00. Välkomna!