Hederspristagare 2014 var Gunnel och Kjell Gunnarson, Stocksund.
Prisutdelare: Fondens ordförande sedan 1997 Ulla Assarsson-Eklöw – som senare under året efterträddes som Fondens ordförande av – Kjell Gunnarson.
Foto: Gunnar Andrén

 

2015 års stipendieutdelning

Cedergrenska Fonden delar sedan 1997 årligen ut ett Hedersstipendium, ett Tornstipendium och ett Vänstipendium – samt två Småstjärnestipendier till musicerande ungdomar under tolv års ålder – vid en högtidlighet i Cedergrenska Tornet i Stocksund.

Stipendierna kan inte sökas utan mottagarna utses av en Fondstyrelse som nomineras av styrelsen för Stocksunds Hembygdsförening Sällskapet Amorina.

År 2015 äger stipendieutdelningen rum den 19 april kl. 16.00. Välkomna!

Fondordföranden Ulla Assarsson-Eklöw delar ut 2013 års Hedersstipendium till Marie Hafström och Olof Karlander i den fullsatta Riddarsalen i Cedergrenska Tornet den 21 april 2013