Styrelsen

 

Föreningens Cedergrenska Tornets Vänners Fonds ledning utses enligt stadgarna från den 12 juni 1996 av styrelsen för Stocksunds hembygdsförening, Sällskapet Amorina.

Danderyds kommunstyrelse utser Fondens revisor.

Ordförande var från den 13 november 1996, då Fondens första sammanträde ägde rum, till den 13 maj 201 förra rektorn Ulla Assarsson-Eklöw, som under åren 1993-2006 också var ordförande i Sällskapet Amorina.
Den 13 maj 2014 efterträddes hon som ordförande i Fonden av försäkringsdirektören och advokaten Kjell Gunnarson, ordförande i Sällskapet Amorina sedan 2009 då han efterträdde riksdagsman Gunnar Andrén.
Sällskapet Amorinas styrelse utsåg samma dag Ulla Assarsson-Eklöw till Hedersordförande i fonden.

De två ledamöterna i fondens styrelse utöver ordföranden har sedan Fonden bildades varit advokat Lennart Waldenström, fullmäktig i Danderyds kommunfullmäktige och åren 2006-2010 dess ordförande, samt arkitekt SAR Sven-Olof Larsson, under åren 1994-96 arkitekt för tornprojektet.  Den senare lämnade emellertid Fondens styrelse den 13 maj 2014. I stället utsåg styrelsen för Sällskapet Amorina kemiingenjören Birgitta Resvik, Stocksund, till ny ledamot.
Sven-Olof Larsson gjordes samtidigt till Hedersledamot i Fonden efter sina sjutton år som styrelseledamot.

Det innebär att från den 13 maj 2014 har Fonden denna sammansättning:
Ordförande försäkringsdirektör Kjell Gunnarson, Stocksund
Kemiingenjör Birgitta Resvik, Stocksund
Advokat Lennart Waldenström, Stocksund
Hedersordförande (utan rösträtt) Ulla Assarsson-Eklöw, Djursholm
Hedersledamot Sven-Olof Larsson (också utan rösträtt), Stocksund’

Adjungerade
Fondmedlemmarna har beslutat att adjungera två personer till fonden, som också i Fondarbetet deltar utan rösträtt.
Ständig kassör är ekonomen Hakon Bildt, Stocksund, och fondens numera likaledes ständige sekreterare f.d. riksdagsledamoten Gunnar Andrén, åren 2006-2009 ordförande i Sällskapet Amorina och ännu tidigare i den 1996 upplösta Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner, grundare av Fonden..

Revisor
Revisorer i Fonden, utsedda av kommunstyrelsen i Danderyd, har varit 1996-2006 Börje Johansson, 2007-2010 Hans Torkelsson, 2011-2014 Claes Breitholtz och från 2015 har Danderyds kommunstyrelse förordnat Inge Telander som revisor i Fonden, samtliga också Danderyds kommuns revisorer, valda av Danderyds kommunfullmäktige.